Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Κοινωφελής εργασία για 1.554 ανέργους σε Καστοριά, Καρδίτσα, Άρτα


Σε προσλήψεις 1.554 ανέργων στους Νομούς Καστοριάς, Καρδίτσας και Άρτας προχωρά το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου.

Νομός Καστοριάς
Οι αιτήσεις στο Νομό Καστοριάς (Δήμοι Καστοριάς, Ορεστίδος, Νεστορίου) υποβάλλονται από την Πέμπτη 19 Απριλίου έως τις 28 του μηνός. Πρόκειται για συνολικά 411 θέσεις, Εργατών ΥΕ, Γενικών Καθηκόντων ΥΕ, Καθαριστριών ΥΕ, ΥΕ Συντηρητών Γηπέδων, Οδηγών ΔΕ, Διοικητικών ΔΕ, Δασοφυλάκων ΔΕ, Χειριστών Μηχανημάτων ΔΕ, Ηλεκτρολόγων ΔΕ, Οικοδόμων ΔΕ, ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, Ψυχολόγων ΠΕ ή Κοινωνιολόγων ΠΕ ή ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Οικονομικής κατεύθυνσης ΠΕ ή ΤΕ, ΠΕ Γεωτεχνικών (Ιχθυολογίας), ΤΕ Ιχθυολόγων, Νοσηλευτών, ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας (Φυτικής Παραγωγής), ΤΕ ή ΔΕ ΔομικώνΈργων, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φιλολόγων, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Μαγείρων-Μαγειρισσών, Δασολόγων ΠΕ ή ΤΕ, TE Μηχανικών (οποιασδήποτε ειδικότητας), Τοπογράφων ΤΕ, Φυσικής Αγωγής ΠΕ, Περιβαλλοντολόγων ΠΕ ή ΤΕ κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την προβλεπόμενη αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη διεύθυνση: ΚΕΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Αγίας Βαρβάρας 13, Τ.Κ. 52100, Καστοριά (δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο) υπόψη κ. Παναγιώτη Μέλλιου, τηλ. επικοινωνίας: 24670-25388. είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Καστοριάς, Τ.Θ. 90, Τ.Κ. 52100, Καστοριά.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

Νομός Καρδίτσας
Στο Νομό Καρδίτσας θα προσληφθούν συνολικά 1.053 άνεργοι, που θα απασχοληθούν σε θέσεις: ΠΕ κοινωνιολόγων ή ΠΕ ή ΤΕ κοινωνικών λειτουργών, νηπιαγωγών ΠΕ, γυμναστών ΠΕ, ψυχολόγων ΠΕ, λογοθεραπευτών ΠΕ ή ΤΕ, βρεφονηπιοκόμων ΤΕ, βοηθών βρεφονηπιοκόμων ΔΕ, μαγείρων ΔΕ, τραπεζοκόμων ΔΕ, νοσλευτών ΠΕ ή ΤΕ, διοικητικών ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ, φυλάκων ΥΕ, εργατών ΥΕ, ΥΕ υδρονομέων άρδευσης, εργατοτεχνιτών ΥΕ, ελαιοχρωματιστών ΔΕ, ηλεκτρολόγων ΔΕ, κτιστών ΔΕ, ξυλουργών ΔΕ, υδραυλικών ΔΕ, τεχνιτών πλακιδίων ΔΕ, τεχνιτών οικοδόμων ΔΕ, ΠΕ, γεωπόνων ή ΤΕ τεχνολόγων γεωπονίας, ΠΕ δασολόγων, ΤΕ δασοπόνων, ΠΕ περιβαλλοντολόγων, οδηγών ΔΕ, χειριστών μηχανημάτων ΔΕ, πληροφορικής ΔΕ ή ΠΕ ή ΤΕ, φιλολόγων ΠΕ, βιβλιοθηκονόμων ΤΕ, ιστορικών/αρχαιολόγων ΠΕ, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ συντηρητών έργων τέχνης, ΠΕ μουσιολόγων, ΠΕ λαογράφων/ιστορικών, ΠΕ ή ΤΕ οικονομολόγων, ΤΕ τοπικής αυτοδιοίκησης, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ δασκάλων μουσικής, ΠΕ ή ΔΕ χοροδιδασκάλων, ΔΕ μηχανολόγων, ΔΕ διοικητικών υπαλλήλων, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ τουριστκών επιχειρήσεων, ΠΕ αρχαιολόγων, ΠΕ δασκάλων, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, ΠΕ θεολογίας, ΠΕ κτηνιάτρων ή ΤΕ ή ΠΕ ζωικής παραγωγής, ΠΕ κοινωνιολόγων, ΠΕ γεωλόγων, ΤΕ μαιευτικής κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την προβλεπόμενη αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , σε συγκεκριμένο χώρο υποδοχής : Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας (Ιεζεκιήλ 44, τ.κ. 43100 Καρδίτσα) Αρμόδιο πρόσωπο: (Θεοδώρα Γούλα) , ώρες: 09:00 π.μ έως 14:30μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Τζαβέλα 4, 41222, Λάρισα, απευθύνοντας την στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ (για Π.Ε. Καρδίτσας) υπόψιν κ.κ. Μπουλομπάση Μαριάνθης & Παπανδρέου Σπυριδούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2410537489-90).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 23 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις αιτήσεις, τις θέσεις και τα δικαιολογητικά

Νομός Άρτας
Στο Νομό Άρτας θα απασχοληθούν συνολικά 90 άνεργοι σε θέσεις: εργατών ΥΕ, υπεύθυνοι υποδοχής και φιλοξενίας ΔΕ, διοικητικών υπαλλήλων ΔΕ, χειριστών μηχανημάτων ΔΕ, ηλεκτροτεχνιτών ΔΕ, βιολόγων ΠΕ, περιβαλλοντολόγων ΠΕ, κοινωνικής εργασίας ΤΕ ή ΠΕ, εποπτών υγείας ΤΕ, επισκεπτών υγείας ΤΕ, ζωικής παραγωγής ΠΕ ή ΤΕ, οικονομολόγων ΠΕ ή ΤΕ, τοπογράφων μηχανικών ΤΕ, γεωπόνων ΠΕ ή ΤΕ, τουριστικών επιχειρήσεων ή διαχείρισης τουριστικών εκδηλώσων ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ, εμπορίας και διαφήμισης ή διοίκησης επιχειρήσεων ΤΕ ή ΠΕ, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας ΤΕ ή ΠΕ κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την προβλεπόμενη αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ,  στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητας Άρτας, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, ΤΚ 47100, Άρτα, απευθύνοντας την στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ηπείρου υπόψιν κ. Πολυμέρη Πουλίου (τηλ. επικοινωνίας: 26820 26969).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 23 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

Η αίτηση (ίδια για όλες τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας)

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης
πηγη

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου