Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Ρυθμίστε τα χρέη σας στο δήμο Καλαμαριάς


Να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το δήμο Καλαμαριάς έχουν τη δυνατότητα οι κάτοικοι της περιοχής, χάρη στο Ν. 4071/2012. Με το νόμο αυτό δίνεται η δυνατότητα...

στους οφειλέτες του δήμου από οποιαδήποτε αιτία (πρόστιμα, τέλη, φόροι και εισφορές) να ρυθμίσουν βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 29/02/2012. Η βασική οφειλή δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 75.000,00€ για νομικά πρόσωπα.

Δεν περιλαμβάνονται οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή ρύθμιση και δεν τηρήθηκαν οι όροι τους.

Οι οφειλές καταβάλλονται:

α) εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής και

β) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με μερική απαλλαγή των προσαυξήσεων, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και τις εξήντα (60), με υποβολή στοιχείων που απαιτεί ο νόμος.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατό ευρώ (100,00€).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως 08/10/2012 στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Καλαμαριάς (Κομνηνών 58), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00πμ έως 3:00μμ, τηλ. 2313 314044-045).
πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου