Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

ΦΩΤΟ: Το αδιαχώρητο για μια θέση συμβασιούχου στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης


ΦΩΤΟ: Το αδιαχώρητο για μια θέση συμβασιούχου στο δημαρχείο της ΘεσσαλονίκηςΤο... αδιαχώρητο επικράτησε από τις πρώτες πρωινές ώρες το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησε από σήμερα η κατάθεση αιτήσεων για τις 400 θέσεις εποχιακών υπαλλήλων...


στις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του δήμου Θεσσαλονίκης.


Το προσωπικό που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, η κατανομή των νέων θέσεων εργασίας διαμορφώνεται ως εξής: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (305), ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και Φορτηγών Οχημάτων Καθαριότητας (45), ΔΕ Οδηγών Ρυμουλκών Οχημάτων Καθαριότητας (21), ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων (2), ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων (14), ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (2), ΔΕ Τεχνιτών Βαφής Αυτοκινήτων (1), ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναεριτών (5) και ΔΕ Χειριστών Ανυψωτικών Καλαθοφόρων Μηχανημάτων (5).Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Παράλληλα με την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

> Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

> Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης

> Βεβαίωση του ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας

> Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους γονείς ανηλίκων

> Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας για τους πολύτεκνους και τα παιδιά τους

> Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης του υποψηφίου ως πιστοποιητικό απόδειξης εμπειρίας

> Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για τη γονική μέριμνα, εάν πρόκειται για μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

> Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, εάν πρόκειται για υποψηφίους που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου