Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα (1/8/2012)

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προκηρύξεις.


Οι θέσεις παρουσιάζονται κατά φορέα, κλάδο - ειδικότητα και διάρκεια απασχόλησης. Πατώντας πάνω τους κατεβάζετε την προκήρυξη.

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης
* 3 επιστήμονες με εμπειρία σε λύκους - αρκούδες
Αιτήσεις μέχρι 4.8.2012.
Δήμος Αλιαρτού
* 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
ΛΑ' ΕΠΚΑ (Ξάνθη)
* 2 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (8 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 8.8.2012.
Δήμος Πόρου* 9 ΥΕ Εργατών (2 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
ΚΣΤ' ΕΠΚΑ (Πειραιάς)
* 3 ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων (5 μήνες)
* 2 ΔΕ Νυχτοφυλάκων (5 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.
Διεύθυνση Αναστήλωσης Μνημείων (Αθήνα)
* 1 ΥΕ Εργατών (12 μήνες+)Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.
ΚΕΠ Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
* 1 ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων ΠολιτώνΑιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
Δήμος Βέροιας* 3 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγοί (2 μήνες)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (2 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
Δήμος Αγίου Νικολάου* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων
* 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας συνοδοί απορ/ρων)
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων Αρχαιολογικών Έργων (Δήλος)* 1 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδα Α (880 ώρες)Αιτήσεις μέχρι 6.8.2012.
ΚΒ' ΕΠΚΑ (Ρόδος)
* 2 ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες (1.056 ώρες)
Αιτήσεις μέχρι 9.8.2012.
23η ΕΒΑ (Βοιωτία)* 1 ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (6 μήνες+)
Αιτήσεις μέχρι 8.8.2012.

Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 ΠΕ απόφοιτο (22 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 13.8.2012.

Πανεπιστήμιο Κρήτης* 2 AEI Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής (22 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 13.8.2012.
πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου