Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

18.05.12- Φορολογική δήλωση 2012: Αλλαγές και οδηγίες συμπλήρωσης Ε1


Για άλλη μια χρονιά οι φορολογούμενοι θα πραγματοποιήσουν το ετήσιο «ραντεβού» τους με την εφορία μέσω των φορολογικών τους δηλώσεων. Μόνο που αυτή την χρονιά το ραντεβού αυτό θα είναι κάπως διαφορετικό σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ας δούμε  λοιπόν παρέα να δούμε όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές.Η πρώτη μεγάλη διαφορά έχει να κάνει με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος η οποία διαμορφώνεται ως εξής:ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2011Κλιμάκιο                    Φορολογικός               Φόρος            Σύνολο             Σύνολο Φόρου
Εισοδήματος            Συντελεστής %          Κλιμακίου     Εισοδήματος               (ευρώ)
(ευρώ)                                                        (ευρώ)            (ευρώ)

5.000                                0                             0                   5.000                       0

7.000                              10                          700                12.000                     700

4.000                              18                          720                16.000                   1.420

10.000                            25                       2.500                26.000                   3.920

14.000                            35                       4.900                40.000                   8.820

20.000                            38                       7.600                60.000                  16.420

40.000                            40                     16.000              100.000                  32.420

Ανω των 100.000           45Η πρώτη διαφορά έχει να κάνει με την μείωση του αφορολογήτου στα 5.000 ευρώ και επιβολή φόρου 10% για τα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ που ήταν το περσινό αφορολόγητο. Η κλίμακα αυτή έχει μια μικρή διαφορά για τους νέους έως 30 ετών καθώς και για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών που το αφορολόγητο εισόδημα για αυτούς είναι στα 9.000 ευρώ, με βασική όμως προϋπόθεση το εισόδημα τους είτε πραγματικό, είτε τεκμαρτό να μην ξεπερνά τα 9.000 ευρώ γιατί αν συμβαίνει αυτό εφαρμόζετε η παραπάνω κλίμακα που ισχύει και για τους υπολοίπους.Αποδείξεις

Η δεύτερη μεγάλη διαφορά εντοπίζετε στις αποδείξεις για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών. Φέτος οι αποδείξεις περιλαμβάνονται μόνο στην αρχική και εμπρόθεσμη δήλωση, άρα αν η δήλωση μας γίνει εκπρόθεσμα θα επιβαρυνθούμε αμέσως με το 10% επί του ποσού των αποδείξεων που θα έπρεπε να προσκομίσουμε.
Υπενθυμίζουμε ότι το ανώτατο ποσό αποδείξεων που μπορούμε να δηλώσουμε το 2012 ανέρχεται στο 25% του εισοδήματος μας (πραγματικού ή τεκμαρτού). Παράδειγμα, για δηλωθέν εισόδημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να δηλώσουμε 7.500 ευρώ σε αποδείξεις (30.000 χ 25%). Ενημερώνουμε επίσης ότι η μεγάλη διαφορά με τη περυσινή δήλωση είναι ότι το 2012 δεν υπάρχει κίνητρο για προσκόμιση παραπάνω αποδείξεων καθώς  καταργήθηκε η φοροαπαλλαγή του 10% επί του επιπλέον ποσού αποδείξεων.Σε περίπτωση που δεν έχουμε συλλέξει το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται ώστε να το συμπεριλάβουμε στον κωδικό 049 της δήλωσης θα επιβαρυνθούμε με 10% επιπλέον φόρο για τη διαφορά. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι πως απαιτεί μεγάλη προσοχή ο κωδικός αυτός διότι αν ξεχαστεί να αναγραφεί στην αρχική δήλωση θα επιβαρυνθούμε με φόρο, χωρίς μάλιστα να έχουμε την δυνατότητα τροποιητικής δήλωσης.Μεγάλη διαφορά παρατηρείται και στην αύξηση του αφορολογήτου λόγω τέκνων. Μέχρι πέρσι είχαμε αύξηση αφορολογήτου κατά 1500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και άλλα 850 ευρώ για το τρίτο και κατά 2.000 για κάθε επόμενο. Φέτος η αύξηση αφορολογήτου είναι 2.000 ευρώ για κάθε από τα πρώτα 2 τέκνα και 3.000 ευρώ από το τρίτο και για κάθε  επόμενο. Αν υπολογίσουμε και την διαφοροποίηση της κλίμακας καταλαβαίνουμε ότι η φοροαπαλλαγή για την ύπαρξη παιδιών έχει αλλάξει δραματικά και κυρίως για τους πολύτεκνους. Για παράδειγμα ο τρίτεκνος το 2011 είχε αφορολόγητο 23.500 ευρώ ενώ το 2012 έχει αφορολόγητο 12.000 ευρώ κάτι που σε φόρο μεταφράζετε περίπου στα 2.300 ευρώ παραπάνω φόρο για φέτος.Μεγάλες διαφορές παρατηρούνται ακόμα και στις φοροαπαλλαγές που υπάρχουν τις οποίες θα αναφέρουμε επιγραμματικά και με βάσει τους κωδικούς του Ε1.Κωδικοί 051-052 :   Ιατρικές δαπάνες.
Πλέον θα αφαιρείτε το 10% της δαπάνης από τον φόρο και με ανώτατο όριο τα 3.000 ευρώ αντί για 20% επί του φόρου και ανώτατο όριο τα 6.000 ευρώ που ίσχυε πέρσι.Κωδικοί 005-006-001-002 :   Αναπηρία.
Αύξηση αφορολογήτου κατά 2.000 ευρώ για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και για καθένα από τα πρόσωπα που βαραίνουν τον φορολογούμενο και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% σε σχέση με πέρσι που γίνονταν μείωση του εισοδήματος κατά 2.400 ευρώ.Κωδικοί 053-054 : Εισφορές σε ταμεία (ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ κ.α.).
Θα υπάρχει αφαίρεση φόρου μόνο κατά 10% επί του ποσού που πληρώθηκε αντί για πλήρη μείωση του ποσού από το εισόδημα που ίσχυε μέχρι πέρσι.Κωδικοί 055-056 :  Τόκοι δανείων απόκτησης 1ης κατοικίας.
Στη δήλωση του 2012 δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το έτος απόκτησης της κατοικίας και η φοροαπαλλαγή θα είναι 10% επί του ποσού των τόκων αντιστοιχούν στο τμήμα δανείου μέχρι 200.000 Ευρώ και μέχρι 120 τ.μ. επιφάνεια κατοικίας, ενώ πέρσι η φοροαπαλλαγή ήταν πολύ μεγαλύτερη και έφτανε μέχρι και στο 40% του ποσού των φόρων.Κωδικοί 073-074 :  Ασφάλιστρα ζωής.
Θα εκπίπτει το 10% της δαπάνης από τον φόρο και ανώτατο όριο τα 120 ευρώ για άγαμο και 240 ευρώ για έγγαμο σε αντίθεση με το 20% που αναιρούνταν πέρσι και ανώτατο όριο τα 480 ευρώ.Κωδικοί 811-812 :  Ενοίκιο κύριας κατοικίας.
Θα αφαιρείτε το 10% του ενοικίου που πληρώνουμε από τον φόρο και με ανώτερο όριο το υπέρογκο ποσό των 100 Ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο 20% στη δήλωση του 2011  και ανώτατο όριο απαλλαγής τα 240 ευρώ.Κωδικοί 081 έως 085:   Φροντιστήρια.
Αφαιρείτε το 10% επί της δαπάνης διδάκτρων για κάθε παιδί και ανώτατο όριο απαλλαγής τα 100 ευρώ αντί του 20% και ανώτατο όριο τα 240 ευρώ για κάθε παιδί που εφαρμόζονταν πέρσι.Ακόμα καταργήθηκαν τελείως οι δικηγορικές αμοιβές που μέχρι πέρσι μείωναν τον φόρο κατά 20% επί της δαπάνης, καθώς και το ποσοστό του 20% της δαπάνης που καταβλήθηκε για αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων που είχαν κρατηθεί για 3 έτη και το ποσό αυτό μείωνε το εισόδημα κάτι που επίσης καταργήθηκε.Εξετάζοντας λοιπόν όλα όσα προαναφέραμε συμπεραίνουμε ότι μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν στα φορολογικά με τις πρόσφατες αλλαγές του περασμένου καλοκαιριού, ζημιωμένοι κατά πολύ θα είναι όλοι οι φορολογούμενοι και ειδικά αυτοί με χαμηλά εισοδήματα διότι θα κληθούν να πληρώσουν πολύ περισσότερο φόρο σε σχέση με ότι είχαν συνηθίσει έως τώρα.Μάλιστα αν συνυπολογίσουμε ότι η εκκαθάριση της φετινής δήλωσης θα περιλαμβάνει και την εκκαθάριση της έκτακτης εισφοράς και του τέλους επιτηδεύματος και δεδομένου ότι οι δηλώσεις θα αρχίσουν περίπου τον Μάϊο, καταλαβαίνουμε ότι μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι.Ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2012

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 των φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, γεωργικών εισοδημάτων, μισθωτών, συνταξιούχων  κ.λπ.), ορίζεται μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2012.Ηλεκτρονικά η υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2012

Με την ΠΟΛ 1079/26.3.2012, αποφασίστηκε ότι θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω internet στο Taxisnet) οι ετήσιες φορολογικές δηλώσεις του 2012 των μισθωτών και όσων φορολογουμένων έχουν εισόδημα από ακίνητα, γεωργικά εισοδήματα ή από την αλλοδαπή, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, εκτός κι αν αποκτούν και εισοδήματα της παραγράφου 3 του παρόντος (όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και όσοι μετέχουν σε νομικά πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ).  Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. φορολογούμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε απομακρυσμένες περιοχές, ή μεγάλης ηλικίας ή που δεν έχουν εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου) θα δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ.Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη δήλωσή σας θα πρέπει να έχετε κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet (τους γνωστούς κλειδάριθμους).

 ΠΗΓΉ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου